ZCDN

Tag

Podczas konferencji „Środowiskowe zagrożenia zdrowia w edukacji szkolnej”, zorganizowanej przez ZCDN 27 marca 2021 roku, obok merytorycznej  wiedzy na temat rodzaju zagrożeń zdrowia, przyczyn ich występowania i sposobów przeciwdziałania, zaproponowane zostały także metodyczne wskazówki dla nauczycieli, jak uczyć o tych zagadnieniach na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Współcześnie nikt bowiem nie ma wątpliwości co do konieczności ich obecności w edukacji szkolnej. Tylko rzetelna wiedza oraz aktualne informacje (w tym własne testy i pomiary) na temat występujących zagrożeń mogą pomóc wyciągać właściwe wnioski, niezbędne do podejmowania działań, które pozwolą zachować zdrowie, a nawet uratować życie.

Przedstawiamy Państwu zbiór kart ciekawych doświadczeń z zakresu fizyki, które mogą być wykorzystane zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych, a także zlecane do wykonania w ramach prac domowych i projektów edukacyjnych. W doświadczeniach najczęściej wykorzystuje się przedmioty i materiały codziennego użytku, czasem tylko wymagają one zakupienia tanich zabawek edukacyjnych, materiałów  i prostych urządzeń technicznych łatwo dostępnych w internecie. Szkoła powinna mieć możliwość ich zakupienia i przekazania uczniom do samodzielnego eksperymentowania lub zbudowania modelu, zgodnie z zasadą: „Zbuduj, żeby zrozumieć”. Polecam te karty Państwu z przekonaniem, że wykonywanie doświadczeń i eksperymentów przez uczniów może przyczynić się do rozwoju wyższych form samodzielnego myślenia takich, jak:

  1. umiejętność opisywania obiektów i zjawisk,
  2. umiejętność wyjaśniania obiektów i zjawisk,
  3. umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego,
  4. umiejętność przewidywania zjawisk i zachowania się obiektów,
  5. umiejętność twórczego rozwiązywania problemów.

Więcej na ten temat znajdą Państwo w prezentacji pt. 

Zestaw kart doświadczeń będzie systematycznie uzupełniany.

Zainteresowanych dodatkowymi informacjami dotyczącymi doświadczeń zapraszamy do kontaktu z nauczycielem konsultantem ds. edukacji przyrodniczej i ekologicznej  – Zdzisławem Nowakiem.