ZCDN

Aktualności BP

Marcowa konferencja była poświęcona podręcznikom z dotacji państwowej, dystrybuowanym w bibliotekach szkolnych. Omówione też zostało zagadnienie przydzielania podręczników dzieciom uchodźców oraz zaopatrywania bibliotek szkolnych w literaturę ukraińskojęzyczną.

Zestawienie sporządziła Beata Filus.

Zestawienie sporządziła Beata Filus.

Zestawienie bibliograficzne sporządzone przez Beatę Filus

Od 1 stycznia 2023 wszystkie osoby zapisane do Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej mają możliwość otrzymania kodów dostępu do multimedialnej biblioteki cyfrowej BIBLIO.

„Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych” – to hasło patronuje od dawna spotkaniom bibliotekarek szkolnych placówek oświatowych Świnoujścia i okolic. Tak było i tym razem, gdy 20 października bibliotekarki spotkały się w Szkole Podstawowej nr 1 w Świnoujściu.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 listopada.

Język polski w szkole średniej – metodyka nauczania Zestawienie sporządziła Elżbieta Schwarz.

Tadeusz Różewicz Zestawienie sporządziła Barbara Keller

Elementarz feministyczny. Subiektywny przewodnik po historii polskiego ruchu kobiecego z odrobiną teorii feministycznej

Zapraszamy serdecznie do udziału w BiblioLABie, który w tym roku przebiega pod hasłem „Re-Aktywuj Relacje” i jest organizowany przez Stowarzyszenie LaBiB, Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.