ZCDN

Aktualności BP

Zestawienie sporządziła Elżbieta Schwartz.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych z okazji XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który tradycyjnie rozpoczyna się 8 maja Dniem Bibliotekarza i Bibliotek. Hasło tegorocznych obchodów brzmi „Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka!”. W nawiązaniu do niego Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie oraz Oddziały Zamiejscowe w Gryficach i Świnoujściu przygotowały dla czytelniczek i czytelników wiele atrakcji.

Marcowa konferencja była poświęcona podręcznikom z dotacji państwowej, dystrybuowanym w bibliotekach szkolnych. Omówione też zostało zagadnienie przydzielania podręczników dzieciom uchodźców oraz zaopatrywania bibliotek szkolnych w literaturę ukraińskojęzyczną.

Zestawienie sporządziła Beata Filus.

Zestawienie sporządziła Beata Filus.

Zestawienie bibliograficzne sporządzone przez Beatę Filus

Od 1 stycznia 2023 wszystkie osoby zapisane do Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej mają możliwość otrzymania kodów dostępu do multimedialnej biblioteki cyfrowej BIBLIO.

„Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych” – to hasło patronuje od dawna spotkaniom bibliotekarek szkolnych placówek oświatowych Świnoujścia i okolic. Tak było i tym razem, gdy 20 października bibliotekarki spotkały się w Szkole Podstawowej nr 1 w Świnoujściu.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 listopada.

Język polski w szkole średniej – metodyka nauczania Zestawienie sporządziła Elżbieta Schwarz.

Tadeusz Różewicz Zestawienie sporządziła Barbara Keller