ZCDN

Lekcja otwarta: Jak uczyć o energii i energetyce jądrowej?

Serdecznie zapraszamy do udziału w lekcji otwartej „Jak uczyć o energii i energetyce jądrowej?”, która odbędzie się 30 stycznia, w godzinach 14.00–16.15, w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Szczecinie.

Lekcja rozpocznie się od 1) przypomnienia przebiegu reakcji rozszczepienia i jej zastosowania w reaktorach jądrowych oraz 2) wspólnej, ilościowej analizy energetycznej reakcji rozszczepienia uranu oraz procesu spalania węgla. Następnie uczniowie, pracując w grupach z tekstem źródłowym, będą szukać zalet i wad energetyki jądrowej, które podczas fazy końcowej lekcji zapiszą na tablicy. Podsumowanie lekcji będzie stanowić decyzja uczniów tej klasy: czy są zwolennikami, czy przeciwnikami budowy elektrowni jądrowej w Polsce, ze wskazaniem na argumenty, które najbardziej do nich przemawiają. Po zakończeniu lekcji, nastąpi jej omówienie z przybyłymi nauczycielami oraz zostaną wyciągnięte wnioski dotyczące m.in. modyfikacji przebiegu zajęć, w celu dostosowania ich do zasobów intelektualnych uczniów. Prowadząca szkolenie podzieli się również swoimi propozycjami realizacji innych treści z zakresu fizyki jądrowej. Uczestniczący w lekcji otwartej nauczyciele otrzymają publikację Ministerstwa Klimatu i Środowiska Wiem, jak uczyć o energii jądrowej. Informator – Poradnik dla nauczyciela.

Zakres tematyczny: Zalety i wady energetyki jądrowej. Działania nauczyciela na lekcjach podczas pracy grupowej uczniów. Propozycje realizacji treści z podstawy programowej dotyczących fizyki jądrowej.

Termin: 30 stycznia, godz. 14.00–16.15

Miejsce:
V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka,
ul. Ofiar Oświęcimia 14, Szczecin
sala 55

Prowadząca: Agnieszka Kraszewska

Forma bezpłatna

Aby wziąć udział w lekcji otwartej, należy zarejestrować się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/J/3.

Podobne wpisy:
I Bieg Nauczycieli im. Komisji Edukacji Narodowej

Zapraszamy do udziału w I Biegu Nauczycieli im. Komisji Edukacji Narodowej, który odbędzie się 8 października w Parku Kasprowicza w Szczecinie.

Gra miejska: Polska oświata w międzywojennym Szczecinie

Zapraszamy do udziału w grze miejskiej „Polska oświata w międzywojennym Szczecinie”, która zostanie uruchomiona 10 października. Zabawa będzie poprzedzona spotkaniem warsztatowym w ZCDN-ie.

„Biblioteka. Włącz się w to!”, czyli Zachodniopomorski BiblioLAB 2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji BiblioLABu Zachodniopomorskiego, który odbędzie się 17 października (wtorek) w  siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (ul. Gen. J. Sowińskiego 68). Tegorocznym motywem przewodnim jest szeroko rozumiane włączenie, inkluzja i otwartość na innych.