ZCDN

Materiały z konferencji metodycznej dla nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzedzającej rok szkolny 2023/2024

Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzedzająca rok szkolny 2023/2024

Wysoko wrażliwe dziecko

Renata Wiśniewska

 

Przywitaj emocje! Dobrostan psychiczny dzieci w przedszkolu

Agnieszka Gbiorczyk

Podobne wpisy:
Test wiedzy o igrzyskach olimpijskich

Opracowanie: Agnieszka Beyer-Michoń

Materiały przydatne do planowania lekcji związanych z tematyką LIFE SKILLS

Zachęcamy do skorzystania z materiałów przydatnych do planowania lekcji związanych z tematyką LIFE SKILLS, która jest zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i technikum oraz podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.