ZCDN

Myślenie krytyczne w edukacji — materiały dla nauczycieli

Wszystko, co szkoła może i powinna zrobić dla uczniów, to rozwinąć umiejętność myślenia”.
John Dewey

W wydanej na początku lat 60. ubiegłego wieku książce Demokracja i wychowanie John Dewey zauważa, że choć można odnieść wrażenie, iż wszyscy są zwolennikami nauki myślenia w szkołach, to praktyka znacznie odbiega od teorii. Niestety, dziś wciąż w wielu wypadkach zdarza się, że zapominamy, iż szkoła powinna przede wszystkim uczyć myślenia, a nie skupiać się głównie na przyswajaniu przez uczniów wiedzy.

Problemy związane z brakiem umiejętności krytycznego myślenia wśród młodych ludzi nie maleją, a ze względu na bardzo dynamiczny rozwój internetu i mediów społecznościowych – wręcz narastają.

Naszą odpowiedź na tę bolączkę stanowił projekt #PytamSprawdzamKlikam, realizowany w roku szkolnym 2021/2022. Jego celem było wyposażenie nauczycieli w konkretne umiejętności ułatwiające im uczenie logicznego myślenia podczas lekcji przedmiotowych oraz zajęć wychowawczych. W ramach projektu odbyły się następujące warsztaty prowadzone przez nauczycielki konsultantki: „Świat faktów czy świat opinii? Czyli dlaczego młodzi ludzie wierzą w bzdury i co z tym możemy zrobić”, „Ćwiczenia z krytycznego myślenia” oraz „Jak wykorzystać krytyczne myślenie przy wyszukiwaniu informacji”.

4 kwietnia miała miejsce konferencja metodyczna dla nauczycieli poświęcona myśleniu krytycznemu w edukacji #PytamSprawdzamKlikam! Powstał też odcinek specjalny podcastu ZCDN-u „Nasłuch pedagogiczny”, z którego najważniejsze tezy znalazły się również w niniejszej publikacji, będącej zwieńczeniem tegorocznego projektu. Znajdą w niej Państwo materiały dostarczone przez osoby prowadzące warsztaty oraz prelekcje podczas konferencji, a także praktyczne rozwiązania w postaci pomysłów na ćwiczenia do wykorzystania na lekcjach poświęconych krytycznemu myśleniu. Część z nich została nadesłana przez nauczycieli i nauczycielki z województwa zachodniopomorskiego, za co bardzo dziękujemy.

Mając nadzieję, że niniejsza inicjatywa okaże się Państwu przydatna, już teraz zapraszamy do śledzenia strony internetowej i mediów społecznościowych ZCDN-u, ponieważ w nowym roku szkolnym planujemy drugą edycję projektu.

Artykuły:

Propozycje zajęć: