ZCDN

Tag

Prezentacja z konferencji metodycznej dla nauczycieli kształcenia specjalnego poprzedzającej rok szkolny 2022/2023


Opracowanie: Lidia Zasada, Ewa Klaus

Zmiany w szkole – prezentacja z konferencji metodycznej poprzedzającej rok szkolny 2022/2023 dla nauczycieli kształcenia specjalnego

Opracowanie: Weronika Dwojakowska

Szkoła po… Konferencja metodyczna poprzedzająca rok szkolny 2021/2022 dla nauczycieli kształcenia specjalnego

Opracowanie: Weronika Dwojakowska  

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem zawierającym szczegółowe wskazówki i zalecenia dotyczące niezbędnych działań w wypadku dostarczenia przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Opracowanie: Beata Brzostek – nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego

Opracowanie: Weronika Dwojakowska