ZCDN

Relacja z konferencji „Środowiskowe zagrożenia zdrowia w edukacji szkolnej”

Podczas konferencji „Środowiskowe zagrożenia zdrowia w edukacji szkolnej”, zorganizowanej przez ZCDN 27 marca 2021 roku, obok merytorycznej  wiedzy na temat rodzaju zagrożeń zdrowia, przyczyn ich występowania i sposobów przeciwdziałania, zaproponowane zostały także metodyczne wskazówki dla nauczycieli, jak uczyć o tych zagadnieniach na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Współcześnie nikt bowiem nie ma wątpliwości co do konieczności ich obecności w edukacji szkolnej. Tylko rzetelna wiedza oraz aktualne informacje (w tym własne testy i pomiary) na temat występujących zagrożeń mogą pomóc wyciągać właściwe wnioski, niezbędne do podejmowania działań, które pozwolą zachować zdrowie, a nawet uratować życie.

Przez środowiskowe zagrożenia zdrowia najczęściej rozumie się negatywny wpływ skażonego środowiska. Zagrożenia te często dzieli się na biologiczne, chemiczne i fizyczne. Pojawiają się jednak wątpliwości co do poprawności tej klasyfikacji, bowiem nie uwzględnia ona naturalnych zagrożeń zdrowia, np. przenoszonych przez wirusy, bakterie i pasożyty – czyli czynników biologicznych niezwiązanych z działalnością człowieka. Niektóre zagrożenia możemy łączyć z anomaliami środowiska naturalnego i jego dynamicznymi zmianami, czyli cechami środowiska. Wiedza ta dociera do nas zwłaszcza w dobie pandemii, uświadamiając nam drastycznie, jak bardzo środowiskowe zagrożenia zdrowia mogą być groźne dla naszego życia.

Poniżej zamieszczone zostały prezentacje, na podstawie których prelegenci wygłosili wykłady podczas konferencji „Środowiskowe zagrożenia zdrowia w edukacji szkolnej”. Zachęcamy do wykorzystania ich w projektowaniu ciekawych lekcji i projektów edukacyjnych. Jednym z  najważniejszych kierunków pracy dydaktycznej jest bowiem dbałość o zdrowie własne i całego społeczeństwa.

Konferencję koordynował Zdzisław Nowak, nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Podobne wpisy:
Matura z matematyki 2023

Na platformie Moodle został utworzony kurs, którego celem jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek w zakresie przygotowań do matury z matematyki w roku 2023. Sukcesywnie będą tu zamieszczane materiały związane z egzaminem – zarówno dokumenty, jak i zestawy zadań do wykorzystania na lekcjach.

UPS! Ukraińsko-polski słowniczek (matematyka, klasa 8)

Publikacja została opracowana na potrzeby uczennic/uczniów przybyłych do Polski z Ukrainy, ich rodziców i nauczycielek/nauczycieli z nimi pracujących.