Konferencja dla polonistów

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego na bezpłatną konferencję „Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej”, połączoną z prezentacją podręczników. Spotkanie odbędzie się 23 marca, w godzinach 10.00–12.30.

Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego”, które odbędzie się 2 kwietnia, w godzinach 14.00–18.00, w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Gryficach. Zajęcia przeznaczone są dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają metody pracy z uwzględnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Trening kreatywności – techniki twórcze w pracy pedagogicznej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Trening kreatywności – techniki twórcze w pracy pedagogicznej”, które odbędzie się 6 kwietnia, w godzinach 10.30–14.30 w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Gryficach. Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli i nauczycielek I, II i III etapu edukacyjnego.

Reforma programowa z historii i wiedzy o społeczeństwie

Serdecznie zapraszamy nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na bezpłatną konferencję „Reforma programowa z historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych”, która odbędzie się 6 kwietnia, w godzinach 10.00–13.00. Celem spotkania jest, między innymi, przedstawienie celów kształcenia, treści nauczania, planowanych osiągnięć szczegółowych uczniów oraz warunków i sposobów ich realizacji.

Wielka Liga Czytelników – rozgrywki powiatowe

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach, jako tegoroczny organizator powiatowy Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników, przeprowadził rozgrywki 28 lutego w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury.

Prezentacja księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej

Od wielu lat studenci kierunków pedagogicznych oraz słuchacze studiów podyplomowych, między innymi Wydziału Ekonomii i Pedagogiki Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach, korzystają z zasobów księgozbioru Oddziału Zamiejscowego Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Gryficach. U progu nowego semestru do Biblioteki Pedagogicznej zaproszeni zostali studenci pierwszego roku kierunków edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz resocjalizacji.

Autoewaluacja (ewaluacja własna) pracy nauczyciela

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Autoewaluacja (ewaluacja własna) pracy nauczyciela”, które odbędzie się 12 marca, w godz. 15.00–19.00, w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Gryficach.

Pedagogika twórczości – nowy numer „Refleksji”

Tym razem proponujemy Państwu namysł nad zagadnieniem, które dotyczy wszystkich nauczycieli – niezależnie od doświadczenia czy etapu nauczania. Twórczość bowiem – jak twierdzą Autorki i Autorzy poszczególnych artykułów – stanowi jedno z najważniejszych zjawisk współczesnej edukacji.

IBUK Libra – całodobowy dostęp do publikacji z różnych dziedzin

Z przyjemnością informujemy, że czytelnicy Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej mogą bezpłatnie korzystać z szerokiej oferty IBUK Libra – wirtualnej czytelni Wydawnictwa Naukowego PWN z całodobowym dostępem do publikacji z różnych dziedzin. Zachęcamy do odbierania indywidualnych kodów, umożliwiających korzystanie z zasobów za pośrednictwem prywatnych komputerów i urządzeń mobilnych.
ZCDN