Jak poprowadzić ciekawą lekcję historii?

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Od biernego słuchacza do aktywnego badacza – ciekawe lekcje historii”, które odbędą się 11 i 14 grudnia (termin do wyboru), adresowane do nauczycieli historii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy podczas zajęć pogłębią wiedzę o pracy badawczej nauczyciela-historyka.

Lekcje z muzyką – twórczość Stanisława Moniuszki

Zapraszamy na wydarzenie edukacyjne „Lekcje z muzyką. Twórczość Stanisława Moniuszki jako inspiracja do kształtowania postaw patriotycznych”, które rozpocznie się 12 grudnia, o godzinie 11.00. Jednym z celów spotkania jest przybliżenie nauczycielom metod i organizacji pracy przy nagrywaniu słuchowiska.

Prawa ucznia – godność dziecka

Zapraszamy na konferencję realizowaną we współpracy z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym zatytułowaną „Prawa dziecka – prawa ucznia. Konferencja z okazji 30-lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka i 100-lecia organizacji Save the Children”, która odbędzie się 13 grudnia, w godzinach 12.00–16.00.

Program naprawczy w kształceniu zawodu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Program naprawczy w kształceniu zawodu”, które odbędzie się 10 grudnia, w godzinach 15.00–18.00.

Dydaktyka matematyki – napisz tekst do najnowszych „Refleksji”!

Kolejny numer „Refleksji” postanowiliśmy poświecić jednemu z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym – rozwijaniu kompetencji matematycznych uczniów. Chcielibyśmy, wspólnie z Państwem, zastanowić się, jakie teorie i praktyki nauczania matematyki są najchętniej stosowane w szkole na wszystkich etapach edukacji. Zapraszamy do współpracy nauczycieli zainteresowanych tą tematyką, zwłaszcza nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, informatyki oraz innych przedmiotów ścisłych.

Astronomia i edukacja kosmiczna w szkole

Poszukując wciąż nowych, atrakcyjnych tematów, form i metod nauczania, które mogą zmotywować uczniów do nauki, proponujemy Państwu dwie formy doskonalenia związane z astronomią i edukacją kosmiczną, które organizujemy we współpracy z Centrum Nauki Kopernik.

Terapia poprzez literaturę

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z programem kursu biblioterapii I stopnia, którego realizacja przewidziana jest na styczeń 2020 roku. Nauczycielki i nauczyciele uczestniczący w kursie nauczą się dobierać właściwe utwory literackie do potrzeb i możliwości różnych grup odbiorców, a także zostaną zapoznani z terapeutyczną funkcją literatury oraz specyfiką warsztatu biblioterapeutycznego.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie

Zapraszamy na wykład Łukasza Wojtasika oraz Ewy Dziemidowicz z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, zatytułowany „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”, który zostanie wygłoszony 10 grudnia, w godzinach 11.00–16.00. Wykład jest kontynuacją wystąpienia na konferencji współorganizowanej z Wydziałem Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, która miała miejsce 7 listopada w siedzibie ZCDN-u.

Nowe technologie a promocja czytelnictwa

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Nowe technologie w promocji czytelnictwa” które odbędą się 7 grudnia, w godzinach 10.00–14.00 w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Gryficach. Warsztaty adresowane są do nauczycieli bibliotekarzy ze wszystkich typów szkół. Podczas zajęć uczestnicy będą kształtować umiejętności wykorzystania TIK-u w pracy z książką.
ZCDN