Zintegrowany systemu kwalifikacji a nowoczesna szkoła

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Znajomość zintegrowanego systemu kwalifikacji jako jeden z aspektów pracy nauczyciela doradcy zawodowego w nowoczesnej szkole”, które odbędą się 28 października, w godzinach 15.00–19.00. Zajęcia adresowane są do nauczycieli zawodu, podstaw przedsiębiorczości, doradców zawodowych, pedagogów, a także nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.

Interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne warsztaty „Interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów”, które odbędą się 26 października, w godzinach 10.00–14.00. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przy konstruowaniu interaktywnych ćwiczeń.

Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na bezpłatne dwudniowe warsztaty „Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej”, które odbędą się 25 i 26 października. Podczas zajęć uczestnicy poznają metody i techniki biologii molekularnej oraz przećwiczą metodę laboratoryjną w praktyce. Forma realizowana jest we współpracy z Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Terapia poprzez literaturę

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na pierwsze spotkanie kursu biblioterapii I stopnia, które odbędzie się 26 października, w godzinach 9.00–14.00. Nauczycielki i nauczyciele uczestniczący w kursie nauczą się dobierać właściwe utwory literackie do potrzeb i możliwości różnych grup odbiorców, zostaną zapoznani z terapeutyczną funkcją literatury oraz specyfiką warsztatu biblioterapeutycznego.

Metoda Pytań i Doświadczeń w praktyce

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na bezpłatne warsztaty przybliżające autorską Metodę Pytań i Doświadczeń. Zajęcia odbędą się 22 października, w godzinach 15.30–17.15 w Myśliborzu. Forma realizowana jest we współpracy z Fundacją „Uniwersytet Dzieci”.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ZCDN już po raz kolejny planuje uruchomienie kursu kwalifikacyjnego, dającego uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Warianty patriotyzmu – napisz tekst do „Refleksji”

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru, który będzie zatytułowany WARIANTY PATRIOTYZMU. Tym razem chcemy zastanowić się nad tytułowym pojęciem – zarówno z punktu widzenia polityki oświatowej, jak i codziennej pracy w szkole.

Syrenie Stawy – lekcje w terenie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu edukacji przyrodniczej, które odbędzie się w Centrum Ochrony Bioróżnorodności „Syrenie Stawy”, położonym w Zespole Parków Kasprowicza-Arkoński. Szkolenia dla poszczególnych grup nauczycieli odbędą się 27 i 28 września.

„Doskonalenie nauczycieli” – ukazał się specjalny numer „Refleksji”

Najnowszy numer Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” oddajemy w Państwa ręce w momencie szczególnym – obchodzimy bowiem siedemdziesiątą rocznicę funkcjonowania wojewódzkiej placówki doskonalenia na Pomorzu Zachodnim. To najlepsza okazja do tego, żeby przedstawić nie tylko historię placówki – również tę najnowszą – ale także zaprezentować Czytelniczkom i Czytelnikom doświadczenia, wspomnienia oraz refleksje byłych i obecnych pracowników, którzy swoje kariery poświęcili doskonaleniu czynnych zawodowo nauczycieli.
ZCDN