Walory przyrodnicze Pomorza Zachodniego

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i wszystkie osoby zainteresowane problematyką ekologiczną i prośrodowiskową na konferencję „Walory przyrodnicze Pomorza Zachodniego połączone z 65-leciem LOP na Ziemi Szczecińskiej”, która odbędzie się 28 maja, w godzinach 12.00–15.00. W trakcie spotkania omówiona zostanie działalność Ligi Ochrony Przyrody na Ziemi Szczecińskiej w latach 1954–2019 oraz metody nauczania i środki dydaktyczne w pracy z uczniem zdolnym i zainteresowanym tematyką ekologiczną.

Zmiana organizacji pracy

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 30 maja Oddział Zamiejscowy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie nieczynny. Za niedogodności przepraszamy.

Kurs na kierownika wypoczynku

Serdecznie zapraszamy na dwudniowy kurs przeznaczony dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, którzy przygotowują się do kierowania różnego rodzaju formami wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia odbędą się 7 i 8 czerwca. Forma doskonalenia jest organizowana pod nadzorem Kuratora Oświaty.

I ty możesz zmienić świat – spotkanie autorskie

Serdecznie zapraszamy 7 czerwca do Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej na bezpłatny wykład i spotkanie z autorkami książki I ty możesz zmienić świat. 42 inspirujące historie o niezwykłych dzieciach. Spotkanie jest adresowane głównie do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, świetlicy oraz bibliotekarzy.

Dyrektor szkoły z pasją

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Dyrektor szkoły z pasją”, które odbędzie się 7 czerwca, w godzinach 10.00–14.00, adresowane do dyrektorów placówek wszystkich etapów edukacyjnych. Celem warsztatów jest poznanie narzędzi, które pozwolą uczestnikom rozpoznać mocne strony swojej kadry, ułatwią zarządzanie zespołem oraz wspomogą tworzenie zespołów zadaniowych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu”, które odbędzie się 8 maja, w godzinach 15.30–18.30, w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Gryficach. W trakcie szkolenia uczestnicy przeanalizują rozporządzenie MEN-u w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Rzeczywistość rozszerzona – nowy numer „Refleksji”

W aktualnym numerze podejmujemy temat związków na styku skrajnych wartości: realności i wirtualności, natury i techniki, ludzkości i nie-ludzkości. Rzeczywistość rozszerzona to bowiem ciągłe przekraczanie znanych nam granic – filozofii, nauki, moralności. O tym, między innymi, rozmawialiśmy z profesorem Michałem Klichowskim z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który w swojej pracy naukowej pokazuje kierunki, w jakich może się zmieniać znana nam cywilizacja.

IBUK Libra – całodobowy dostęp do publikacji z różnych dziedzin

Z przyjemnością informujemy, że czytelnicy Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej mogą bezpłatnie korzystać z szerokiej oferty IBUK Libra – wirtualnej czytelni Wydawnictwa Naukowego PWN z całodobowym dostępem do publikacji z różnych dziedzin. Zachęcamy do odbierania indywidualnych kodów, umożliwiających korzystanie z zasobów za pośrednictwem prywatnych komputerów i urządzeń mobilnych.

Wielka Liga Czytelników 2019

28 marca 2019 roku w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli przeprowadzony został wojewódzki etap Wielkiej Ligi Czytelników 2019. Przybyli uczniowie szkół podstawowych po krótkim spotkaniu organizacyjnym w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej i otrzymaniu dyplomów uczestnictwa walczyli o miano najlepszych czytelników w regionie. Młodzi miłośnicy literatury stanęli w szranki w dwóch kategoriach wiekowych, z podziałem na klasy 1–4 i 5–8.
ZCDN