Jak skutecznie uczyć się matematyki?

155

W części wykładowej szkolenia zaprezentowane zostaną skuteczne metody uczenia się. W części warsztatowej nauczyciele, pracując w grupach, przeanalizują stosowane przez siebie metody nauczania oraz odnajdą w nich odniesienia do skutecznych metod uczenia się. Efektem końcowym zajęć będzie wypracowanie pomysłów na zmiany w programach nauczania i metodach pracy na lekcjach.

Szkolenie: Metody uczenia się ucznia jako przesłanka zmian w programie nauczania matematyki
Zakres: Pamięć, jej struktura i działanie. Rodzaje metod uczenia się dzieci i dorosłych w świetle badań naukowych. Stosowanie różnych metod uczenia się w praktyce szkolnej. Modyfikacje programów nauczania sprzyjające lepszemu uczeniu się uczniów.
Termin: 19 lutego, godz. 10.30–14.30
Prowadząca: Beata Misiak
Miejsce:
Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach
ul. Koszarowa 12
Forma bezpłatna  

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/D/1.