„Biografie pedagogiczne”. Wydaliśmy nowy numer „Refleksji”!

421

Tym razem na naszych łamach prezentujemy sylwetki znanych pedagogów, którzy na przestrzeni XX wieku zmienili zasięg i kondycję pedagogiki w polskiej nauce. Należą do nich między innymi: Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska, Henryk Rowid, Bogdan Nawroczyński czy Helena Radlińska. Z jednej strony, są to postaci (jak Korczak i Wilczyńska) znane przede wszystkim z praktyki pedagogicznej, do dzisiaj inspirujące kolejne pokolenia nauczycielek i nauczycieli. Z drugiej strony, to wybitni teoretycy pedagogiki – do tego grona zaliczyć wypada choćby Rowida czy Radlińską – którzy przyczynili się do rozpowszechnienia do dzisiaj aktualnych koncepcji wychowawczych.

Obok tych znanych i uznanych nazwisk – które zostały opisane w artykułach monograficznych – jak zwykle znaleźliśmy sporo miejsca dla nauczycielskiej publicystyki, felietonów i formułowanych na gorąco opinii o codziennej pracy w szkole. „Refleksje” są przede wszystkim czasopismem nauczycielskim – każdy numer powstaje za sprawą osób w  tym środowisku aktywnych, dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniami.

Korzystając z okazji, życzymy Czytelniczkom i Czytelnikom „Refleksji” wszelkiej pomyślności w nowym roku. Mamy nadzieję, że także w nadchodzącym roczniku „Refleksji” odnajdą Państwo interesujące i przydatne zagadnienia.

Zachęcamy do lektury!