Dokumentacja dyrektora szkoły

227

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Dokumentacja dyrektora szkoły”, które odbędzie się 18 maja, w godzinach 12.30–15.30. Zajęcia zdalnie poprowadzi Beata Wierzba, nauczycielka konsultantka edukacji ustawicznej kadry kierowniczej szkół podstawowych.

W pierwszej części szkolenia, przeprowadzonej w formie wykładu opartego na prezentacji multimedialnej, omówiony zostanie wykaz dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami i technikami tworzenia i modyfikacji, a także wprowadzania dokumentów wewnątrzszkolnych. Przedstawione zostaną przykładowe rozwiązania dotyczące dokumentów szkolnych do wykorzystania w placówce oświatowej.

Szkolenie: Dokumentacja dyrektora szkoły
Zakres tematyczny:
Obowiązkowa dokumentacja szkolna zgodna z przepisami prawa oświatowego. Zasady i techniki tworzenia, realizacji i modyfikacji dokumentów wewnątrzszkolnych. Przykłady wzorów dokumentów obowiązujących w szkole.
Termin: 18 maja, godz. 12.30–15.30
Prowadząca: Beata Wierzba
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/K/19.