Konferencja: III generacja praw człowieka. Prawo do zdrowego środowiska naturalnego

309

Prawa człowieka są wyjątkowym rodzajem praw – przynależą każdej jednostce ludzkiej. Postulaty III generacji praw człowieka wybrzmiewają jeszcze mocniej w tym wyjątkowym, pandemicznym czasie, podczas życia w izolacji. Dotyczą bowiem praw kolektywnych, praw grup społecznych, a więc także i zespołów klasowych czy szkolnych. Poszanowanie tych praw wymaga współdziałania wyrażającego się w urzeczywistnianiu idei, takich jak braterstwo czy solidarność ponad podziałami.

Zapraszamy do udziału w konferencji online „III generacja praw człowieka. Prawo do zdrowego środowiska naturalnego”, współorganizowanej z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym.

 Program konferencji:

15.00–15.15 – Otwarcie konferencji

15.15–15.45 – Poszanowanie praw III generacji: „A rozpocząć należy od dzisiaj” (Greta Thunberg), prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak

15.45–16.15 – Antropocen i pedagogika, dr Maksymilian Chutorański

16.15–16.45 – Czy zatrzymamy kryzys ekologiczny i środowiskowy? – opinie uczniów i studentów, dr Aleksander Cywiński

16.45–17.15 – Szkolna troska o środowisko i kilka uwag o śmieciach, dr Aneta Makowska

Czas trwania wystąpień uwzględnia czas na dyskusję.

Zakres tematyczny: III generacja praw człowieka. Respektowanie prawa do zdrowego środowiska naturalnego. Problem nadprodukcji śmieci. Antropocen a pedagogika. Opinie studentów na temat możliwości zatrzymania kryzysu ekologicznego i środowiskowego.

Termin: 14 grudnia, godz. 15.00–17.15
Prelegenci: prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, dr Maksymilian Chutorański,
dr Aleksander Cywiński, dr Aneta Makowska
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/24.