Grzyby jadalne i ich trujące sobowtóry

464

Warsztaty: Poznajemy grzyby jadalne i ich trujące sobowtóry na lekcjach przyrody i biologii

Zakres: Realizacja treści z podstawy programowej z przyrody i biologii na poszczególnych etapach edukacyjnych. Badania, obserwacje i rozpoznawanie grzybów jadalnych i ich sobowtórów na zajęciach edukacyjnych. Znaczenie doświadczeń i obserwacji przyrodniczych na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

Termin: 26 stycznia, godz. 10.00–13.00

Miejsce: Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Prowadząca: Małgorzata Majewska

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/125.