Jak rozwijać kompetencje kluczowe na lekcjach fizyki

320

Podczas szkolenia nauczyciele zapoznają się z zapisami zalecenia Rady Europy w sprawie kompetencji kluczowych i porównają je z preambułą nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Następnie przedyskutują możliwe sposoby ich kształcenia na lekcjach fizyki. Kolejnym etapem będzie opracowanie, z wykorzystaniem odpowiedniego szablonu, przykładowego scenariusza zajęć z fizyki uwzględniającego kształcenie wybranych kompetencji kluczowych.

Szkolenie: Jak rozwijać kompetencje kluczowe na lekcjach fizyki
Zakres tematyczny: Nowy kształt zapisów zalecenia Rady Europy w sprawie kompetencji kluczowych. Kompetencje kluczowe w nowej podstawie programowej. Możliwości i sposoby kształcenia kompetencji kluczowych na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Tworzenie scenariuszy zajęć z fizyki uwzględniających kompetencje kluczowe.
Termin: 28 listopada, godz. 10.00–13.00
Prowadzący: Zdzisław Nowak
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/D/9.