Konferencja: …czego szukamy w naszym smartfonie

1096
Serdecznie zapraszamy nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych na konferencję Bezpieczeństwo. Miłość. Przynależność… czyli o tym, czego szukamy w naszym smartfonie, która odbędzie się 20 września 2018 r.

Konferencja ma na celu zapoznanie uczestników z zagrożeniami oraz szansami związanymi z codziennym używaniem mediów cyfrowych przez dzieci i młodzież. Zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań prowadzonych w Polsce w zakresie wzorów używania mediów cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz pryncypia w zakresie ustalania szkolnych/domowych zasad używania mediów cyfrowych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat e-uzależnień, w szczególności w zakresie objawów i negatywnych skutków nadużywania cyfrowych urządzeń mobilnych oraz możliwych form rozwiązań w życiu codziennym. Poznają też rolę szkoły w zakresie przeciwdziałania e-uzależnieniu.

Lista kluczowych tematów i zagadnień poruszanych podczas konferencji:

  1. Atrybuty społeczeństwa sieci – między szansą a zagrożeniem.
  2. E-uzależnienia – nowy typ uzależnień behawioralnych w świecie cyfrowym.
  3. Symptomy uzależnienia od nowych technologii, skala i charakterystyka zjawiska.
  4. Czynniki chroniące oraz czynniki ryzyka, czyli o tym, dlaczego w świecie cyfrowym tak ważne są relacje bezpośrednie?
  5. W jaki sposób modelować szkolne i domowe używanie mediów cyfrowych?
  6. Rola i zadania szkoły w rozwiązywaniu problemu e-uzależnień.

Termin konferencji:
20 września 2018 r., godz. 14.00-17.15

Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna im. Anny Radziwiłł

Koszt: 40 zł

Każdy uczestnik konferencji otrzyma:

  • Domowy kodeks odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych
  • dwa plakaty: Symptomy problemowego używania smartfonów i Sposoby Codziennych Rozwiązań

Informacje o prowadzącym:
Maciej Dębski – doktor nauk humanistycznych, socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki i edukator społeczny. Założyciel i lider Fundacji Dbam o Mój Z@sięg. Ekspert Najwyższej Izby Kontroli oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Autor oraz współautor publikacji naukowych, dokumentów strategicznych, programów lokalnych, pomysłodawca ogólnopolskich badań z zakresu fonoholizmu i problemu cyberprzemocy.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: IV/10

Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo informację z numerem konta i prośbą o dokonanie wpłaty. Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynosi 40 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

Do pobrania plakat konferencji