Konferencja: Człowiek uwikłany w cywilizację

137

W konferencji będą uczestniczyć pracownicy Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Wystąpienia podzielone będą na cztery części: historia powstania kombinatu chemicznego, oferta produkcyjna, działania proekologiczne oraz wymagania i możliwości zatrudnienia. W zajęciach będą uczestniczyć uczniowie wyposażeni w iPady.

Konferencja: Człowiek uwikłany w cywilizację, czyli co i po co produkuje się w kompleksie przemysłowym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Zakres: Znaczenie kompleksu przemysłowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A na Pomorzu. Zasady produkcji nawozów mineralnych i bieli tytanowej. Inwestycje proekologiczne w dążeniu do minimalizacji oddziaływania na środowisko. Praktyczne wykorzystanie umiejętności cyfrowych uczniów – praca z kursem iTunes.
Termin: 12 kwietnia, godz. 09.00–12.00
Prowadzące: Katarzyna Bieniek, Halina Szczepaniec
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna
Szkolenie bezpłatne

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: IV/23.

Bezpośredni link do szkolenia: Człowiek uwikłany w cywilizację, czyli co i po co produkuje się w kompleksie przemysłowym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.