Dyrektor szkoły z pasją

202

29 marca, w godzinach 10.00–13.00, odbędą się warsztaty „Dyrektor szkoły z pasją”. Celem zajęć jest przybliżenie narzędzi, które pozwolą rozpoznać mocne strony zatrudnionej w placówce kadry, ułatwią zarządzanie zespołem, wspomogą tworzenie zespołów zadaniowych, a także pomogą spojrzeć na nauczanie przez pryzmat indywidualnych talentów nauczycieli. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się także, jak usprawnić komunikację wśród nauczycieli i uczniów, zmniejszyć natężenie kryzysów komunikacyjnych, a także ułatwić kontakt wychowawców klas z rodzicami.

Warsztaty: Dyrektor szkoły z pasją
Zakres: Budowanie zespołu. Zarządzanie zespołem. Sprawna komunikacja wśród
nauczycieli, uczniów i rodziców. Tworzenie zespołów zadaniowych. Strategia
WHY w szkole.
Termin: 29 marca 2019, godz. 10.00–13.00
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna
Odpłatność:   50 zł

Rejestracja zamknięta