Konferencja: Pokolenia X, Y, Z – sztuka komunikacji

797

Podczas konferencji zostaną wykorzystane techniki interaktywne, umożliwiające pełne zaangażowanie uczestników. Zastosowana zostanie współczesna wiedza o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu oraz techniki efektywnego uczenia się i nauczania. Konferencja zostanie podzielona na dwa moduły: moduł I – Najpierw zarządzaj sobą w komunikacji, potem wspieraj efektywną komunikację z innymi. Moduł II – Pokolenia X,Y,Z – podobieństwa i różnice i co z tego wynika dla edukacji?

Zakres: Wymiary różnorodności osobistej wynikającej z różnic pokoleniowych. Budowanie szacunku dla „inności” w szkole. Efektywna współpraca międzypokoleniowa. Obszary wysokiej efektywności myślenia i działania oparte na różnorodności. Główne wartości w relacjach, komunikacji i współpracy w zespole wśród przedstawicieli Pokoleń X,Y,Z. Określanie dominujących stylów komunikowania i podejmowania decyzji.

Informacja o prowadzącej:

Anna Brzosko – absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Trenerka, doradczyni, coacherka. Posiada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów. Aktywna konsultantka Kompasu Kariery CROWN. Szczególnie bliska jest jej tematyka rozwijania potencjału umysłowego dzieci w wieku szkolnym. Prowadzi szereg projektów skierowanych do nauczycieli i edukatorów oraz uczniów na wszystkich poziomach nauczania. Od niemal 10 lat prowadzi diagnozy potencjałów edukacyjnych uczniów gimnazjów i liceów w całej Polsce. Autorka licznych publikacji na temat wykorzystania specyfiki pracy mózgu w uczeniu i nauczaniu. Współautorka książek z serii Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce: Dyrektor szkoły z Pasją (wyd. Flashpoint, 2015) oraz Pokolenie Y (wyd. Flashpoint, 2016).

Termin
21 września, w godz. 14.00-19:00

Miejsce
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68
sala konferencyjna

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się
za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: VII/1.