Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego

1029

Serdecznie zapraszamy nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego na szkolenie „Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego w świetle nowych uregulowań prawnych i nowoczesnych koncepcji wychowania i profilaktyki”, które jest realizowane w ramach wdrażania podstawy programowej 2017.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie oraz we wszystkich Oddziałach Zamiejscowych ZCDN-u.
Terminy spotkań:
  • OZ ZCDN-u w Świnoujściu: 29 maja 2017 r., godz. 15.00–19.00 (numer formy: VII/44)
  • ZCDN Szczecin, 30 maja 2017 r., godz. 15.00–19.00 (rejestracja zamknięta)
  • OZ ZCDN-u w Myśliborzu, 31 maja 2017 r., godz. 15.00–19.00 (rejestracja zamknięta)
  • OZ ZCDN-u w Gryficach, 13 czerwca 2017 r., godz. 15.00–19.00 (numer formy: VII/46)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o rejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń, po wybraniu odpowiedniego numeru formy doskonalenia.

Zakres szkolenia
  • podstawy prawne konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego;
  • diagnoza potrzeb i problemów szkoły;
  • konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego w świetle nowych uregulowań prawnych i nowoczesnych koncepcji wychowania i profilaktyki.  
Opis szkolenia:

Szkolenie rozpocznie się od przedstawienia nowych uregulowań prawnych dotyczących prowadzenia diagnozy oraz konstruowania i wdrażania programu wychowawczo-profilaktycznego oraz omówienia nowoczesnych koncepcji wychowania i profilaktyki. W części warsztatowej szkolenia uczestnicy opracują przykładowe cele, zadania i formy  realizacji działań wychowawczo-profilaktycznych w sferach: fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. 

Liczba godzin: 5
Prowadzący: Mirosław Krężel