Matura 2021 – matematyka

110

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Matematyka – zmiany w egzaminach maturalnych 2020/2021”, które odbędzie się 21 stycznia, w godzinach 13.30–16.45. Zajęcia zdalnie poprowadzi Beata Misiak, nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki w szkołach ponadpodstawowych.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie wykładu opartego na prezentacji. Ponadto przewidziana jest praca z materiałami źródłowymi. Podsumowaniem szkolenia będzie sesja pytań i odpowiedzi.

Szkolenie: Matematyka – zmiany w egzaminach maturalnych 2020/2021
Zakres tematyczny: Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminu maturalnego z matematyki – informacja o egzaminie maturalnym na rok 2020/ 2021. Analiza porównawcza. Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.
Termin: 21 stycznia, godz. 13.30–16.45
Prowadząca: Beata Misiak
Forma bezpłatna
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numery formy doskonalenia: I/D/29.