Jak poprowadzić ciekawą lekcję historii?

618

Szkolenie rozpocznie się od prezentacji rodzajów źródeł historycznych dostępnych dla nauczycieli historii. Następnie uczestnicy wysłuchają wykładu wprowadzającego na temat pracy badawczej nauczyciela-historyka. W części warsztatowej przewidziana jest praca indywidualna i zespołowa nad konstruowaniem ciągów narracyjnych oraz praca z materiałami IPN-u i Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Szkolenie: Od biernego słuchacza do aktywnego badacza – ciekawe lekcje historii
Zakres: Rola źródeł historycznych w nowej podstawie programowej. Elementy pracy badawczej na lekcjach historii. Konstruowanie ciągów narracyjnych na podstawie informacji źródłowych. Pozyskiwanie materiałów źródłowych na lekcje historii. Tworzenie scenariuszy lekcji w oparciu o źródła historyczne.
Terminy:
14 grudnia, godz. 10.00–14.00
Prowadząca: Anna Kowalczyk
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 120
Forma bezpłatna

 Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/C/17.