Learning is magic – szkolenie metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego

322

W pierwszej części warsztatów uczestnikom zaprezentowane zostaną informacje na temat metod pracy z lekturą uproszczoną (readersem) oraz sposobów przygotowania i przeprowadzenia innowacji pedagogicznych w oparciu o bajki Disneya. Następnie uczestnicy zostaną zaproszeni do dyskusji. W drugiej części nauczyciele i nauczycielki zostaną zapoznani z metodami wspomagającymi zapamiętywanie. Przedstawione zostaną kluczowe zasady, które zapewniają wzmocnioną retencję słownictwa.

Warsztat: Learning is magic – szkolenie metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych
Zakres: Metody pracy z lekturą uproszczoną. Sposoby przygotowania i przeprowadzenia innowacji pedagogicznej w oparciu o bajki Disneya. Metody i techniki wspomagające zapamiętywanie. Kluczowe zasady zapewniające wzmocnioną retencję słownictwa.
Termin: 4 marca, godz. 13.45–16.30
Prowadzące: Beata Pełech, Barbara Langner
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 120
Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/C/24.