Podstawa programowa nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej

580

W trakcie warsztatów zostanie dokonana pogłębiona analiza zapisów nowej podstawy programowej z przedmiotu biologia. Przedstawione zostaną metody osiągania celów i wymagań szczegółowych z uwzględnieniem eksperymentów i uczniowskich projektów edukacyjnych. Omówione zostaną liczne zagadnienia, między innymi wykonywanie przez uczniów obserwacji i doświadczeń, kształcenie rozumowania naukowego czy  przeprowadzanie badań w praktyce szkolnej, a także analizowanie i wprowadzanie do praktyki szkolnej tekstów popularnonaukowych oraz realizację zajęć w terenie. Uczestnikom szkolenia przedstawiona zostanie bibliografia przydatna w nauczaniu biologii oraz najnowsza oferta wydawnicza Nowej Ery, Operonu i WSiP-u (podręczniki i materiały pomocnicze do nauczania biologii dla szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020).

Szkolenie: Przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej
Zakres: Cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu biologia w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zalecane warunki i sposoby realizacji. Doświadczenia i obserwacje biologiczne. Podręczniki i programy nauczania w ofercie wydawnictw szkolnych.
Termin: 27 kwietnia, godz. 9.00–13.00
Prowadząca: Małgorzata Majewska
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej
Szkolenie bezpłatne

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń– numer formy doskonalenia: II/E/26.