Podstawa programowa nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej

364

W trakcie zajęć wykorzystana będzie metoda wykładu ilustrowanego prezentacją multimedialną, dotyczącą założeń podstawy programowej. Następnie w trakcie dyskusji uczestnicy przygotują listę doświadczeń i projektów edukacyjnych do wykonania w pracowni biologicznej. Przy pomocy metody śnieżnej kuli zaproponują wdrażanie założeń eksperymentu. Ćwiczenia w grupach pozwolą na przemyślenie i zastosowanie biostatystyki w edukacji biologicznej.

Warsztaty: Wdrażanie nowej podstawy programowej nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej
Zakres: Wymagania ogólne i szczegółowe z biologii dla szkół ponadpodstawowych w nowej podstawie programowej. Analiza zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy z biologii. Metody i narzędzia dydaktyczne sprzyjające osiąganiu celów i wymagań nowej podstawy. Metoda naukowa w praktyce. Biostatystyka w edukacji biologicznej. Projekty edukacyjne realizowane w szkole ponadpodstawowej.
Termin: 4 października, godz. 15.00–19.00
Prowadząca: Małgorzata Majewska
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 120
Forma bezpłatna  

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/D/21.