Poznajemy parki krajobrazowe w regionie

2151

Warsztaty „Poznajemy walory przyrodnicze parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego – edycja II” mają na celu przybliżenie tematyki związanej z parkami krajobrazowymi, będącymi jedną z form ochrony przyrody funkcjonujących w naszym kraju. Podczas spotkania, w ramach części teoretycznej, zostaną przedstawione zagadnienia związane z turystyką oraz szeroko rozumianą ochroną przyrody i gospodarką leśną na przykładzie Ińskiego Parku Krajobrazowego. W części warsztatowej zostaną wypracowane przykładowe scenariusze zajęć. Dodatkowym celem warsztatów będzie przedstawienie możliwości prowadzenia zajęć terenowych na obszarach parków krajobrazowych.

Osoby zainteresowane udziałem w dwudniowych warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/117.

Liczba miejsc ograniczona.

Program warsztatów