Procedura bezpieczeństwa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

624

W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zasady organizacji przedszkoli i oddziałów przedszkolnych muszą uwzględniać wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej. Rekomendowane jest opracowanie „Procedury”, która będzie zawierała zasady funkcjonowania, postępowania w danej placówce oświatowej z uwzględnieniem wytycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z przykładową „Procedurę bezpieczeństwa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”, uwzględniającą wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Dokument przygotowała nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej, Beata Wierzba.

Po zalogowaniu się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń na formę doskonalenia IV/25, na Państwa e-mail zostanie przesłany dokument „Procedura bezpieczeństwa”. Materiał szkoleniowy będzie można edytować i wykorzystać w Państwa przedszkolu/szkole, oczywiście po dostosowaniu do warunków i możliwości danej placówki.