Wolontariat jako forma wychowania i profilaktyki

953

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania prezentacji „Wolontariat jako forma wychowania i profilaktyki”, prowadzonej przez nauczycielkę konsultantkę ds. wychowania, Renatę Majewską.

Podczas prezentacji zostaną zaprezentowane takie zagadnienia związane z wolontariatem, jak: zalety uczestnictwa w wolontariacie, cechy dobrego wolontariusza, rodzaje motywacji do niesienia pomocy innym. Omówiony zostanie wpływ uczestnictwa w wolontariacie na kształtowanie postaw prospołecznych dzieci i młodzieży oraz przedstawiona możliwość włączenia wolontariatu jako działań profilaktycznych w wychowaniu.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z prowadzącą: rmajewska@zcdn.edu.pl

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi pozostałymi materiałami online, dostępnymi w zakładce: Edukacja na odległość.

Osoby chcące pogłębić wiedzę na temat zagadnień poruszanych w prezentacji zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem bibliograficznym przygotowanym przez nauczycielki bibliotekarki Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej ZCDN. Część z rekomendowanych pozycji dostępna jest online (IBUK Libra).