Nowelizacja ustawy o Systemie Informacji Oświatowej

663

Od 2005 roku działa System Informacji Oświatowej, czyli elektroniczny system baz danych. W SIO znajdują się dane statystyczne i indywidualne o szkołach, placówkach oświatowych, nauczycielach i uczniach, które są niezbędne do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz do usprawniania finansowania zadań oświatowych.

Aktualna struktura SIO obejmuje centralną bazę danych (MEN) oraz lokalne bazy danych (dyrektorzy szkół i placówek oświatowych).Rozwiązanie to stwarzało problemy i wymagało modyfikacji. Zgodnie z przyjętymi zmianami, System Informacji Oświatowej będzie stanowić jedna baza danych SIO (centralna baza), której administratorem będzie MEN. Dane będą przekazywane do SIO za pośrednictwem aplikacji internetowej, przez przeglądarkę internetową (uprości to procedurę wprowadzania danych).

W noweli ujęto także przepisy przyjęte w grudniu ub.r. ustawy: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe.

Większość przepisów projektowanej nowelizacji dotyczących SIO ma wejść w życie 24 lipca 2017 r.