Ocenianie zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

285

Szkolenie: Ocena zachowania na świadectwie szkolnym jako informacja dla rodziców i ucznia
Cele szkolenia: Przybliżenie znaczenia oceniania zachowania w edukacji wczesnoszkolnej. Zapoznanie z oceną opisową zachowania w procesie wychowania. Przeanalizowanie nauczycielskich praktyk konstruowania opisu oceny zachowania na świadectwie szkolnym jako informacji dla rodziców i ucznia na podstawie wyników badań własnych.
Termin: 14 grudnia, godz. 14.30-16.00
Prowadząca: Julia Karapuda – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/B/22.