Reforma programowa z historii i wiedzy o społeczeństwie

225

Celem konferencji, adresowanej do nauczycieli szkół ponadpodstawowych, jest przedstawienie nowych podstaw programowych z historii i wiedzy o społeczeństwie, celów kształcenia, treści nauczania, planowanych osiągnięć szczegółowych uczniów oraz warunków i sposobów realizacji. Nauczyciele zostaną zapoznani z kryteriami doboru i warunkami realizacji programu nauczania, podręcznika oraz innych środków dydaktycznych.

Konferencja: Reforma programowa z historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych
Zakres: Założenia reformy programowej z historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej. Cele kształcenia, treści nauczania, planowane osiągnięcia szczegółowe uczniów oraz warunki i sposoby realizacji. Kryteria doboru programu nauczania, podręcznika i materiałów metodycznych do wdrażania podstawy programowej
Termin: 6 kwietnia, godz. 10.00–13.00
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 119
Forma bezpłatna
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia IV/22.