Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

15663

26 kwietnia 2018 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Zmiany zaczną obowiązywać od 27 kwietnia.

Zachęcamy do zapoznania się z całym tekstem dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MEN oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Omówienie najważniejszych zmian można przeczytać na stronie MEN-u: