Sieć współpracy dyrektorów szkół podstawowych

169

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych do współpracy w ramach sieci. Podczas spotkania wprowadzającego, które odbędzie się 13 marca, ustalimy wspólnie tematykę spotkań na forum oraz zakres aktywności na platformie Moodle. Uczestnicy sieci będą mieli okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, wartych wykorzystania w pracy dyrektora szkoły podstawowej.

Przedstawione zostaną również sposoby tworzenia szablonów dokumentów, przydatnych w codziennej pracy dyrektora. Podczas spotkania uczestnicy zalogują się do platformy Moodle, za pośrednictwem której będą się wymieniać materiałami.

Sieć współpracy dyrektorów szkół podstawowych
Termin: 13 marca, godz. 13.30–16.00
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 107 (I p.)
Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane uczestnictwem w sieci prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: V/17.