Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

114

Sieć będzie realizowana zarówno na platformie edukacyjnej, jak i podczas spotkań stacjonarnych – według harmonogramu ustalonego z uczestniczkami i uczestnikami na pierwszym spotkaniu. Praca w sieci i kontaktowanie się drogą elektroniczną wymagać będzie systematyczności. Pozwoli to na szybsze przekazywanie informacji o konkursach, ciekawych spotkaniach, nowatorskich programach, jak również pomoże szybciej rozwiązywać pojawiające się problemy dydaktyczne czy wychowawcze.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Zakres: Wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy. Wymiana dobrych praktyk i doskonalenie kompetencji zawodowych.
Termin: 7 października, godz. 17.00–19.00
Prowadząca: Beata Standio
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się na szkolenie za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: IV/1.