Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych

146

W ramach sieci planowane są spotkania ze specjalistami i ekspertami w wybranych obszarach – pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicielami stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz ucznia i rodziny. Spotkania będą okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, wypracowania inspirujących materiałów, opracowania programów i innowacji pedagogicznych. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, zajęć superwizyjnych w oparciu o studium przypadku, warsztatów.

Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych
Zakres tematyczny: Dokumentacja pedagoga szkolnego – obowiązujące rozporządzenia i akty prawne. Uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi i psychologicznymi, uczeń zdolny. Zasady prowadzenia interwencji pedagogiczno-psychologicznych. Jak mądrze stawiać granice, aby się nie wypalić?
Termin: 28 września, godz. 13.00–16.00
Prowadząca: Renata Majewska, nauczycielka konsultantka ds. wychowania
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna
Forma bezpłatna
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: IV/9.

W czasie trwania stanu epidemii przyjmuje się następujące zasady funkcjonowania podczas pobytu w siedzibach Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Wszystkie osoby przebywające na terenie ZCDN-u są zobowiązane do bezwzględnego stosowania się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia, a w szczególności do:
1) zachowania bezpiecznej 1,5-metrowej odległości od innych osób,
2) dezynfekcji dłoni,
3) zakrywania ust i nosa, z wyjątkami wynikającymi z przepisów prawa.