Sto lat oświaty w niepodległej Polsce

206

Proces kształcenia i doskonalenia systemu edukacji, w tym również kompetencji kadry oświatowej, nigdy nie ustaje. Dokładnie sto lat temu, w przeddzień odzyskania niepodległości, Juliusz Kleiner, historyk i teoretyk literatury polskiej, w opracowaniu zatytułowanym „Kilka uwag o szkolnictwie polskim” napisał:

Lichy program, lichy podręcznik i dobry nauczyciel to kombinacja lepsza niż dobry program, dobry podręcznik i zły nauczyciel. Szkoła polska musi mieć nauczycielstwo złożone z jednostek doborowych, stojące na wysokim poziomie umysłowym i etycznym.

Wiara w sens tych wciąż aktualnych słów i przekonanie, że to właśnie nauczyciel jest centralną figurą rozwoju społecznego, skłaniają nas do podejmowania nowych wyzwań, których nadrzędną wartością jest wysoka jakość edukacji. Wiedza bowiem, pamięć o przeszłości i świadomość bycia wolnym kształtują przyszłość naszego narodu.

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości życzymy wszystkim nauczycielkom i nauczycielom – zarówno tym wciąż pracującym przy tablicy, jak i tym, którzy już odpoczywają od szkolnego zgiełku – satysfakcji na co dzień i odkrywania wciąż nowych inspiracji, prowadzących do ciągłego rozwoju.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości