Szkolenia dotyczące zmian w wymaganiach egzaminacyjnych

2483

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach dotyczących zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w roku 2021, zgodnych z dodatkowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.

Osoby zainteresowane udziałem w proponowanych zdalnych formach doskonalenia prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji szkoleń zostaną wysłane do Państwa pocztą elektroniczną. W razie pytań prosimy o kontakt z Organizacją Szkoleń.
Odnośniki do poszczególnych szkoleń znajdą Państwo poniżej:

04-01-2021
Język polski – zmiany w egzaminie ósmoklasisty 2020/2021 (grupa I)
Język polski – zmiany w egzaminach maturalnych 2020/2021 (grupa I)

05-01-2021
Język polski – zmiany w egzaminie ósmoklasisty 2020/2021 (grupa II)
Język polski – zmiany w egzaminach maturalnych 2020/2021 (grupa II)
Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2020/2021 (grupa I)

07-01-2021
Matematyka – zmiany w egzaminach maturalnych 2020/2021 (grupa I)

11-01-2021
Wymagania egzaminacyjne – egzamin maturalny z biologii w 2021 r.

13-01-2021
Język polski – zmiany w egzaminie ósmoklasisty 2020/2021 (grupa III)
Język polski – zmiany w egzaminach maturalnych 2020/2021 (grupa III)

14-01-2021
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – języki obce
Język polski – zmiany w egzaminie ósmoklasisty 2020/2021 (grupa IV)
Język polski – zmiany w egzaminach maturalnych 2020/2021 (grupa IV)

15-01-2021
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 – języki obce
Język polski – zmiany w egzaminach maturalnych 2020/2021 (grupa V)
Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2020/2021 (grupa II)

18-01-2021
Matematyka – zmiany w egzaminach maturalnych 2020/2021 (grupa II)

19-01-2021
Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2020/2021 (grupa III)

23-01-2021
Wymagania egzaminacyjne w 2021 r. – matura z fizyki

25-01-2021
Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie w roku 2021

28-01-2021
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – języki obce

29-01-2021
Wymagania egzaminacyjne w 2021 r. – matura z chemii

30-01-2021
Wymagania egzaminacyjne w 2021r. – matura z geografii