W najnowszym numerze „Refleksji” piszemy o psychologii edukacji

437

Warto sięgnąć, między innymi, do wywiadu Wspólnota śmiechu z profesorem Przemysławem Grzybowskim z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który w swoich badaniach zajmuje się śmiechem jako zjawiskiem społecznym, a w dydaktyce akcentuje potrzebę doceniania pozytywnego wpływu śmiechu na niezakłócony przebieg procesu edukacji.
Poza tym polecamy Państwa uwadze artykuł pod tytułem Wyjątkowy rok, który stanowi podsumowanie obchodów 70 rocznicy funkcjonowania wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli na Pomorzu Zachodnim.
Specjalnym dodatkiem do tego numeru jest Oferta szkoleń na rok szkolny 2020/2021 – przeznaczona dla tych, którzy chcą wybrać interesujące ich formy doskonalenia i zaplanować własny rozwój zawodowy w nadchodzącym okresie.

Refleksje 2020, nr 4 – Psychologia edukacji

W okresie wakacyjnym bezpłatne egzemplarze nowego i archiwalnych numerów „Refleksji” można odebrać w siedzibie ZCDN-u w godzinach 10.00–14.00.