Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się

487

Szkolenie rozpocznie się od omówienia definicji i rodzajów komunikacji alternatywnej
i wspomagającej. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak wprowadzać i tworzyć indywidualne zestawy do komunikacji i poznają przykłady takich zestawów. W czasie szkolenia będą mogli wypróbować programy do komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Forma zakończy się wymianą doświadczeń między uczestnikami

Szkolenie: Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się
Termin:
12 października 2018, godz. 15.00–17.15
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 119

Zakres: Pojęcie, rodzaje i przykłady komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Podstawa
programowa dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Indywidualny zestaw do porozumiewania się. Technologia wspomagająca. Pomoce do porozumiewania się

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia II/H/6.