Wsparcie psychologiczne dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla pedagogów w czasie pandemii

88

W pierwszej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak wspierać uczniów w sytuacji kryzysowej. Wzbogacą swoją wiedzę na temat zachowywania się dzieci w sytuacjach lękowych. Następnie przedstawione zostaną techniki łagodzenia objawów stresu u uczniów oraz praktyczne wskazówki do wykorzystania w kontakcie z dzieckiem i rodziną. Pedagodzy oraz psychologowie poznają również sposoby, jak zadbać o swój dobrostan psychiczny w czasie pracy. Podczas szkolenia wykorzystane zostaną metody pracy, takie jak: wykład podparty prezentacją multimedialną oraz aktywne formy prowadzenia zajęć – ćwiczenia w grupach, możliwość zadawania pytań, burza mózgów, nawiązywanie do osobistych doświadczeń uczestników zajęć.

Szkolenie: Wsparcie psychologiczne dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla pedagogów w czasie pandemii
Zakres tematyczny: Emocje u dziecka w czasie pandemii. Budowanie i podtrzymywanie poczucia bezpieczeństwa. Wsparcie rodziny w kontekście dzieci. „Jestem przy sobie – jestem przy Tobie”, czyli refleksje nad pomocą dla siebie.
Termin: 26 listopada, godz. 15.00–18.00
Prowadząca: Aleksandra Nowicka
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/A/18.