Zapobieganie agresji i przemocy w szkole

498

Szkolenie rozpocznie się od przedstawienia rodzajów, typów oraz przyczyn zachowań agresywnych, przemocy i bullyingu w szkole. Następnie zostaną omówione mechanizmy bullyingu: stygmatyzacja, dysonans poznawczy i „błędne koło”. Warsztatowa część szkolenia zostanie poświęcona projektowa­niu działań korekcyjnych w oparciu o „Kartę diagnozy klasy” i „Kartę działań ko­rekcyjnych” oraz wybranym technikom pracy z uczniem przejawiającym za­chowania agresywne: „analiza za i przeciw”, „badanie skrajności”, „patrzenie wstecz”, „patrzenie w przód”, „analiza ważności”.

Szkolenie: Zapobieganie agresji i przemocy w szkole – profilaktyka uniwersalna (uprzedzająca)

Zakres: Rodzaje i typy zachowań agresywnych, przemocy i bullyingu w szkole. Mecha­nizmy bullyingu. Przyczyny zachowań agresywnych i przemocowych przeja­wianych przez uczniów. Istota profilaktyki uniwersalnej i uprzedzającej. Dia­gnoza sytuacji wychowawczej w klasie. Karta działań korekcyjnych. Zasady i techniki pracy z uczniem przejawiającym zachowanie agresywne.

Termin: 15 stycznia,  godz. 15.00–19.00

Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Szczecin
sala: 121
Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia II/A/14.