ZDD 2022
Ibuk Libra
Złóż propozycję zakupu

Edukacja włączająca. Specjalne potrzeby edukacyjne

Zestawienie sporządziła Elżbieta Schwarz.

Myślenie krytyczne

Zestawienie sporządziła Beata Filus.

Książki na wakacje i nie tylko

Gdyby pogoda latem nie dopisała, zawsze można zajrzeć do książki, która przetrwała od XIX wieku do dzisiaj, zalecając się z powodzeniem do czytelnika zmęczonego ściganiem szczęścia z bohaterami Harlana Cobena. A gdyby upałem udręczała tych, co w te wakacje nie wybierają się nad wodę, zawsze można się pocieszyć tym, że bohaterom „Bez dogmatu” jest goręcej.

Książki na wakacje i nie tylko

Gdyby pogoda latem nie dopisała, zawsze można zajrzeć do książki, która przetrwała od XIX wieku do dzisiaj, zalecając się z powodzeniem do czytelnika zmęczonego ściganiem szczęścia z bohaterami Harlana Cobena. A gdyby upałem udręczała tych, co w te wakacje nie wybierają się nad wodę, zawsze można się pocieszyć tym, że bohaterom „Bez dogmatu” jest goręcej.

Biblioteka poleca… książki youtuberów!

W ramach „Wakacji z ZCDN-em 2022” odbyło się spotkanie online „Włam się do mózgu”, czyli jak znani youtuberzy mogą pomóc się uczyć Twoim uczniom”. Ponieważ cieszyło się ono dużym zainteresowaniem, poniżej prezentujemy książki, które zainspirowały nas do zaproponowania takiej właśnie formy doskonalenia. Ich autorami i autorkami są zarówno nauczycielki, jak i pasjonaci nauki. Wszystkie te osoby prowadzą także popularne merytoryczne kanały na YouTubie.

Biblioteka – świat w jednym miejscu

Nawiązując do tegorocznego hasła Tygodnia Bibliotek „Biblioteka – świat w jednym miejscu”, chcemy zaprosić państwa do niezwykłej podróży po znanych i pięknych miastach świata.

Miłość i wojna

Biblioteka poleca trzy odmienne gatunkowo książki (traktat, powieść i esej), celem tropienia w nich powiązań między miłością a wojną. W wybranych książkach miłość i wojna występują w różnych proporcjach. Miłość jak zwykle niejedno ma imię, a wojna swoim zwyczajem tratuje róże, żeby ratować lasy. Mówią, że w miłości i na wojnie wszystkie chwyty są dozwolone.

Komiks w teorii. Literatura przedmiotu

Biblioteka Pedagogiczna, poza książkami, posiada w swoich zbiorach także komiksy. Na łamach naszej strony polecane już były wybrane komiksy z naszych zbiorów, pozycje na miniony Miesiąc Bibliotek Szkolnych poświęcony baśniom i nowości komiksowe z wydawnictwa Egmontu. Nauczycielka bibliotekarka Beata Filus przygotowała komiksowe zestawienie bibliograficzne. Tym razem zachęcam Państwa do zapoznania się z kilkoma książkami teoretycznymi poświęconymi temu medium.

Nowości komiksowe wydawnictwa Egmont

Oferta komiksowa Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej stale się powiększa. Tym razem prezentujemy komiksy dla dzieci i młodzieży z wydawnictwa Egmont, które zostały ułożone rosnąco w odniesieniu do wieku czytelników: od najmłodszych odbiorów (5 lat) do nastolatków. W zbiorach biblioteki znajdują się też scenariusze zajęć dotyczące niektórych z poniższych pozycji.

Polecamy książki o sensie życia

W tych trudnych czasach zapraszamy Państwa do zapoznania się z książkami, które mogą służyć jako inspiracja w poszukiwaniu sensu życia. Wszystkie dostępne są oczywiście w naszej bibliotece.

Biblioteka poleca… komiksy!

W zbiorach naszej biblioteki znajdziecie również komiksy. Kolekcja nie jest duża, ale powoli się powiększa. Komiksy to źródło rozrywki, ale z ogromnym potencjałem promocyjnym i edukacyjnym. Na początek proponujemy trzy pozycje.

Komiksy na Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Hasłem tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych są „Baśnie i legendy z całego świata”. Pod hasłem tym znajdziemy wiele atrakcyjnych lektur komiksowych – rzeczywiście z całego globu.

Baśnie i legendy z całego świata

Z okazji Nocy Bibliotek, która w tym roku przebiega pod hasłem „Czytanie wzmacnia” zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi propozycjami książek z baśniami i legendami z całego świata, które dostępne są w naszej bibliotece.

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania” uruchomiona została w 2008 roku, w ramach projektu „Biblioteka cyfrowa” realizowanego w Książnicy Pomorskiej i stanowi główny element Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej. Projekt finansowany był w całości ze środków samorządu województwa zachodniopomorskiego.

Współrealizatorami projektu byli również członkowie Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek, w skład którego wchodzą biblioteki:

 • Akademii Morskiej;
 • Pomorskiej Akademii Medycznej;
 • Politechniki Koszalińskiej;
 • Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie;
 • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego;
 • Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
 • Koszalińska Biblioteka Publiczna;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego.

Misją Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej jest uczestnictwo bibliotek w budowie społeczeństwa informacyjnego poprzez tworzenie zasobów informacyjnych oraz rozszerzanie zakresu usług elektronicznych, zapewniających mieszkańcom naszego regionu wolny dostęp do narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zasobów naukowych.

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, będąc wojewódzką placówką realizującą zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli wszystkich specjalności, poziomów oraz typów szkół i placówek oświatowych, stara się obejmować swoją działalnością jak największy obszar regionu. Dotarcie do szerokiego grona odbiorców naszych usług jest osiągalne dzięki funkcjonowaniu w strukturze ZCDN-u dwóch Oddziałów Zamiejscowych – w Gryficach i Świnoujściu.

Siedziby Oddziałów to nie tylko bogate zbiory publikacji książkowych i elektronicznych z zakresu pedagogiki, psychologii socjologii, licznych opracowań naukowych, czasopism z zakresu nauk pedagogicznych i psychologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, ale również miejsca odbywania się warsztatów, sieci współpracy i innych spotkań osób związanych z lokalnymi środowiskami oświatowymi.

Zależy nam, aby Oddziały Zamiejscowe ZCDN-u stanowiły przestrzeń łatwo dostępnej wiedzy, twórczych inspiracji, rozrywki, wypoczynku, ale przede wszystkim – doskonalenia. Zachęcamy do odwiedzin!

  Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej jest biblioteką specjalistyczną, której ofertę kierujemy przede wszystkim do kształcących się i doskonalących nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych sprawami oświaty i wychowania. Biblioteka bierze pod uwagę potrzeby edukacyjne swoich Klientów, dokładając tym samym wszelkich starań mających na celu stworzenie rozbudowanego i uniwersalnego księgozbioru, skatalogowanego w systemie LIBRA. Dostępny jest również tradycyjny katalog oraz kartoteki kartkowe.

Nasza biblioteka zapewnia:

 • dostęp do zbiorów o charakterze naukowym, w tym literatury specjalistycznej o profilu pedagogiczno-psychologicznym;
 • możliwość skorzystania z fachowej informacji bibliograficznej z zakresu różnych dziedzin wiedzy;
 • kompetentną obsługę, którą zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogicznej i bibliotekarska.

Biblioteka Pedagogiczna gwarantuje liczne udogodnienia w zakresie korzystania ze zbiorów:

 • sprowadza książki z innych bibliotek w kraju, w ramach tzw. wypożyczeń międzybibliotecznych;
 • rezerwuje książki, które w momencie zamówienia są wypożyczone innym czytelnikom;
 • realizuje telefoniczne zamówienia na książki oraz prolonguje telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej terminy użytkowania książek;
 • sporządza zestawienia bibliograficzne na zlecenia szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych;
 • udziela doraźnego wsparcia przy wyborze literatury do prac i publikacji naukowych;

W Bibliotece istnieje możliwość korzystania z internetu oraz z wydawnictw udostępnianych na nośnikach cyfrowych, znajdujących się w naszych zbiorach. Biblioteka Pedagogiczna, dbając o ciągłe podnoszenie jakości oferty, rozszerza wciąż spektrum swojej działalności, m.in. o organizację rozmaitych przedsięwzięć kulturalnych.

W ramach szeroko pojętej edukacji czytelniczej organizujemy szkolenia, prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników pedagogicznych oraz nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w Bibliotece Pedagogicznej. Wśród proponowanych form doskonalenia szczególnie polecamy:

 • lekcje z edukacji czytelniczej i medialnej;
 • lekcje o charakterze instruktażu w zakresie korzystania z zasobów biblioteki;
 • indywidualne szkolenia nauczycieli bibliotekarzy w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;
 • indywidualnie prowadzone formy doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy o tematyce związanej z obsługą komputerowych programów bibliotecznych, tj. Biblioteka, MOL i LIBRA;
 • szkolenia użytkowników w zakresie korzystania z komputerowych baz danych zbiorów naszej biblioteki.

Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej z siedzibą w Szczecinie

Godziny otwarcia
od poniedziałku do piątku: 10.00–17.00.

ul. Gen. J. Sowińskiego 68
70-256 Szczecin
tel: 91 435 06 42
e-mail: biblioteka@zcdn.pl
Regina Czekała
kierowniczka
tel. 91 435 06 44
e-mail: rczekala@zcdn.edu.pl

 


Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach

Godziny otwarcia
poniedziałki, środy, czwartki: 9.30–15.00

ul. Koszarowa 12
72-300 Gryfice
tel. 731 931 126
e-mail: gryfice@zcdn.edu.pl
Agnieszka Jankowska
kierowniczka

 

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Świnoujściu

Godziny otwarcia
wtorki, środy, czwartki: 9.30–15.00

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
72-600 Świnoujście
tel. 731 931 471
e-mail: swinoujscie@zcdn.edu.pl
Grażyna Lis
kierowniczka
ZCDN