Biblioteka Pedagogiczna

Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej jest biblioteką specjalistyczną, której ofertę kierujemy przede wszystkim do kształcących się i doskonalących nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych sprawami oświaty i wychowania. Biblioteka bierze pod uwagę potrzeby edukacyjne swoich Klientów, dokładając tym samym wszelkich starań mających na celu stworzenie rozbudowanego i uniwersalnego księgozbioru, skatalogowanego w systemie LIBRA. Dostępny jest również tradycyjny katalog oraz kartoteki kartkowe.

Nasza biblioteka zapewnia:

  • dostęp do zbiorów o charakterze naukowym, w tym literatury specjalistycznej o profilu pedagogiczno-psychologicznym;
  • możliwość skorzystania z fachowej informacji bibliograficznej z zakresu różnych dziedzin wiedzy;
  • kompetentną obsługę, którą zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogicznej i bibliotekarska.

Biblioteka Pedagogiczna gwarantuje liczne udogodnienia w zakresie korzystania ze zbiorów:

  • sprowadza książki z innych bibliotek w kraju, w ramach tzw. wypożyczeń międzybibliotecznych;
  • rezerwuje książki, które w momencie zamówienia są wypożyczone innym czytelnikom;
  • realizuje telefoniczne zamówienia na książki oraz prolonguje telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej terminy użytkowania książek;
  • sporządza zestawienia bibliograficzne na zlecenia szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych;
  • udziela doraźnego wsparcia przy wyborze literatury do prac i publikacji naukowych;

W Bibliotece istnieje możliwość korzystania z internetu oraz z wydawnictw udostępnianych na nośnikach cyfrowych, znajdujących się w naszych zbiorach. Biblioteka Pedagogiczna, dbając o ciągłe podnoszenie jakości oferty, rozszerza wciąż spektrum swojej działalności, m.in. o organizację rozmaitych przedsięwzięć kulturalnych.