Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie

180

25 lutego br. Minister Edukacji i Nauki przekazał dyrektorom szkół i organom prowadzącym zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie, a także materiały dotyczące wsparcia nauki uczniów przybywających z zagranicy oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronę Ministerstwa Edukacji i Nauki.