Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

275

Celem konkursu jest upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o historii Polski w latach 1790–1990 wśród młodego pokolenia Polaków. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Szkoły mogą się rejestrować do 15 listopada 2019 roku. Formularz rejestracyjny do konkursu dostępny jest na stronie https://olimpiadasolidarnosci.pl/rejestracja2019/.

Więcej informacji o konkursie „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Zaproszenie do udziału w Olimpiadzie Solidarności