Jak wykonać wirtualny pokój zagadek? Czyli kilka słów o programie OneNote 2016.

268

Opracowanie: Joanna Hamiti, Pani InformaTiK