Prezentacja z sierpniowej konferencji metodycznej dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie

603

Opracowanie: Anna Kowalczyk, Janusz Korzeniowski