ZCDN Materiały dla nauczycieli Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Witryny internetowe wspomagające pracę nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

W poniższym opracowaniu zaprezentowane zostały strony internetowe, serwisy, platformy i portale edukacyjne, które zawierają zasoby wspomagające pracę nauczyciela  i rozwój ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na edukację informatyczną i kodowanie.

Cwane rachunki

Opracowanie: Beata Standio
ZCDN