Godziny otwarcia

Godziny funkcjonowania ZCDN-u:
od poniedziałku do piątku 11.00–18.00

Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej
od poniedziałku do piątku 11.00–18.00
soboty 9.00–16.00