Nauczyciele konsultanci

Agnieszka Czachorowska
nauczycielka konsultantka ds. świetlic szkolnych
pokój 224
e-mail: aczachorowska@zcdn.edu.pl
termin konsultacji:

Weronika Dwojakowska
nauczycielka konsultantka z obszaru pedagogiki specjalnej
pokój 224
e-mail: wdwojakowska@zcdn.edu.pl
termin konsultacji:

Ewa Jaklewicz-Walewicz
nauczycielka konsultantka ds. doradztwa zawodowego
pokój 212
tel: 91 435 06 60
e-mail: ejaklewicz@zcdn.edu.pl

Anna Kondracka-Zielińska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)
pokój 223
tel. 91 425 06 52
e-mail: akondracka-zielinska@zcdn.edu.pl
termin konsultacji: czwartki, godz. 15.00–17.00

Paweł Kornicz
nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 
artystycznych
e-mail: pkornicz@zcdn.edu.pl
termin konsultacji:

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. biblioteki cyfrowej i nauczania na odległość
pokój 214
tel: 91 435 06 59
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl

Janusz Korzeniowski
nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej
pokój 214
tel: 91 435 06 54
e-mail: jkorzeniowski@zcdn.edu.pl

Anna Kowalczyk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii
pokój 222
e-mail: akowalczyk@zcdn.edu.pl
termin konsultacji:

Agnieszka Kozłowska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania geografii
pokój 222
e-mail: akozlowska@zcdn.edu.pl
termin konsultacji:

Mirosław Krężel
nauczyciel konsultant ds. diagnozy pedagogicznej i ewaluacji
pokój 220
tel: 91 435 06 55
e-mail: mkrezel@zcdn.edu.pl

Małgorzata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia
pokój 216
tel. 91 425 06 58
e-mail: mmajewska@zcdn.edu.pl
termin konsultacji: czwartki, godz. 15.00–17.00

Zdzisław Nowak
nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej
pokój 213
tel: 91 435 06 56
e-mail: znowak@zcdn.edu.pl

Beata Pełech
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka angielskeigo
pokój 223
e-mail: bpelech@zcdn.edu.pl
termin konsultacji:

Beata Standio
nauczycielka konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej
pokój 224
e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl
termin konsultacji:

Maria Twardowska
nauczycielka konsultantka ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
pokój 215
tel: 91 435 06 40
e-mail: mtwardowska@zcdn.edu.pl

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka z obszaru pedagogiki przedszkolnej
pokój 224
tel. 91 425 06 50
e-mail: rwisniewska@zcdn.edu.pl
termin konsultacji: czwartki, godz. 15.00–17.00

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. edukacji technicznej i wychowania komunikacyjnego, zajęć komputerowych i informatyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa
pokój 221
tel: 91 435 06 57
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl

Andrzej Zych
nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego
pokój 221
tel: 91 435 06 51
e-mail: azych@zcdn.edu.pl

Beata Kiryluk
pełnomocniczka ds. reformy oświaty
tel. 91 425 06 29
e-mail: bkiryluk@zcdn.edu.pl