Rzeczywistość rozszerzona

1127

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza nauczycieli wszystkich obszarów i etapów kształcenia do współtworzenia nowego numeru, który będzie zatytułowany RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA. Co znaczy ten termin? W największym skrócie: są to wszelkie relacje świata realnego ze światem cyfrowym – tworzenie „wirtualnej rzeczywistości” za pośrednictwem komputera, internetu, smartfona. Czy szkoła również będzie ewoluowała w takim kierunku? Jak przeplatają się ze sobą oba te światy – „realny” i „wirtualny” – w praktyce edukacyjnej?

Zachęcamy do pisania tekstów zawierających Państwa opinie, refleksje i doświadczenia dotyczące pojęcia rzeczywistości rozszerzonej. Artykuł może być zarówno informacyjny, jak i publicystyczny. Może przybrać formę felietonu, eseju, relacji. Proponujemy, jako inspirację, następujący zakres tematyczny:

  1. Związki „realności” i „wirtualności” w praktyce edukacyjnej.
  2. Aktywizowanie uczniów poprzez nowoczesne media (smartfony, tablety i in.).
  3. Nauczyciel czy komputer? Jaka będzie przyszłość edukacji?
  4. Internet – inspiracja do odkrywania nowych metod nauczania.
  5. Bezpieczeństwo i niebezpieczeństwa – nauczyciele i uczniowie w sieci.

Lista tematów jest otwarta – każdy może proponować swoje pomysły na artykuły.

Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany opublikowaniem tekstu na naszych łamach, prosimy o zapoznanie się z informacją dla Autorek i Autorów znajdującą się pod adresem: http://refleksje.zcdn.edu.pl/informacje-dla-autorow/.

Gotowe teksty można nadsyłać na podane poniżej redakcyjne adresy poczty elektronicznej do 28 lutego 2019 roku. W razie chęci współpracy, bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt – pomoże nam to zaplanować zawartość numeru.

Napisz do nas – refleksje@zcdn.edu.pl. Zapraszamy serdecznie!